Här finns vi

3 km utanför flygfältet mot Ilsbo / Bergsjö. Skyltat efter vägen. Sväng ut på grusvägen mot höger.